Login เข้าเล่น MM88NEW
จำข้อมูลการเข้าระบบ

วิธีเล่นบอลเต็ง

1.เมื่อท่านสมาชิกเข้าเว็บได้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความง่ายแก่การใช้งาน ควรเปลี่ยนภาษาที่ท่านสมาชิกถนัดที่มุมขวาบนของเว็บตามรูป

บอลเต็ง_01

2.เมื่อเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู ‘’ฟุตบอล ’’ ตามรูป

บอลเต็ง_02

 

3.ในหน้าฟุตบอลจะมีรายการแข่งขัน ท่านสามารถเลือกทีมและราคาที่ท่านต้องการเล่น โดยการคลิกที่ราคาที่ท่านต้องการ

บอลเต็ง_03

4.เมื่อท่านคลิกเลือกทีมและราคาที่ต้องการเล่นแล้ว ระบบจะแสดงรายการด้านซ้ายมือ จากนั้นใส่ยอดเล่นเป็นจำนวนเงินตามที่ท่านต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม ตกลง

บอลเต็ง_04