Login เข้าเล่น MM88NEW
จำข้อมูลการเข้าระบบ

ดูรายการเล่นย้อนหลัง MM88NEW

1. ทำการล็อกอิน (login) โดยเข้าเว็บ MM88NEW จากนั้นกรอก User และ Password ของท่าน แล้วกดปุ่ม LOGIN

2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ดูเมนูข้างบน ให้กดที่เมนู “รายการรวม” (Statement) จะไปยังหน้ารายการเล่นรวม

วิธีดูรายการเล่นย้อนหลังที่MM88_01

 

3.เมื่อเข้ามาแล้ว ให้กดที่เมนู ’’ งบดุล ‘’

วิธีดูรายการเล่นย้อนหลังที่MM88_02

 

4.ในหน้างบดุล ให้ท่านกดในช่องวันที่ เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการจะตรวจสอบรายการย้อนหลัง

วิธีดูรายการเล่นย้อนหลังที่MM88_03

 

5.เมื่อกดปฏิทิน ให้ท่านเลือกช่วงวันที่ท่านต้องการตรวจสอบ โดยเลือกสองครั้งคือวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

วิธีดูรายการเล่นย้อนหลังที่MM88_04

 

6.เมื่อเลือกวันที่ ที่ท่านต้องการตรวจสอบแล้ว ระบบจะแสดงรายการเล่นของวันนั้นๆ ให้ท่านกดเลือกรายการย่อยที่ท่านต้องการตรวจสอบ

วิธีดูรายการเล่นย้อนหลังที่MM88_05

7.ระบบจะแสดงรายละเอียดในรายการเล่นของท่าน เป็นอันเสร็จสิ้นการตรวจสอบรายการย้อนหลัง

วิธีดูรายการเล่นย้อนหลังที่MM88_06